Nag-aalok ng mga matutuluyan sa panahon ng krisis

Nakikipagtulungan kami sa aming komunidad para mag-alok ng matutuluyan kapag may emergency, mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa COVID-19.

May 75,000 katao na ang nakahanap ng lugar na matutuluyan sa panahon ng kagipitan mula pa noong 2012.

Nag-aalok ng suporta ang mga Airbnb host sa iba't ibang panig ng mundo kapag kailangang-kailangan ito ng mga tao. Kilalanin ang mga taong tumutulong na gawin itong posible.

Tinutulungan namin ang ibang nonprofit na makagawa ng panghabambuhay na epekto sa buhay ng mga tao.

Kilalanin ang ilan naming partner na tumulong sa paghubog ng Airbnb.org.

International Medical Corps

Nagbibigay ang IMC ng mga pang-emergency na serbisyong medikal at iba pa sa mga naapektuhan ng mga sakuna sa buong mundo. Nagbibigay din ito sa mga tao ng kailangan nilang pagsasanay upang muling makapagsarili.

International Rescue Committee

Tumutugon ang IRC sa pinakamalalaking krisis sa pagkakawanggawa sa mundo, at tumutulong ito sa mga taong nasira ang buhay at kabuhayan dahil sa kaguluhan at sakuna upang makaligtas, makabawi, at mapangasiwaan ang kanilang kinabukasan.

HIAS

Ang HIAS ay isang Jewish na pandaigdigang organisasyong nonprofit na nagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga refugee, asylum seeker, at iba pang sapilitang pinaalis na populasyon sa buong mundo.

Build Change

Ang Build Change ay isang organisasyon para maiwasan at makabawi sa panahon ng sakuna at nagdidisenyo ito ng matatag na mga solusyon sa pabahay kasama ang mga lokal na komunidad.

Community Organized Relief Effort

Pinangungunahan ng CORE ang kahandaan, pagtugon, at pagsagip sa panahon ng sakuna para sa mga komunidad na naapektuhan o kadalasang naaapektuhan ng krisis.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

IFRC ang pinakamalaking network sa pagkakawanggawa sa buong mundo na binubuo ng 192 National Red Cross at Red Crescent Societies na kumikilos para magsagip ng buhay at magsulong ng dignidad sa iba't ibang panig ng mundo.
Logo ng Airbnb.org
Logo ng Mercy Corps

Sama-sama, magagawa nating muling bumangon.

Noong Agosto 2018, ilang sunod-sunod na lindol ang yumanig sa isla ng Lombok ng Indonesia. Ipinadala ang mga relief worker mula sa Mercy Corps upang magsagawa ng gawaing pagsagip sa lugar, at nakakita sila ng isang komunidad at komportableng lugar na matutuluyan.