Tulungan ang mga taong lumilikas mula sa Ukraine
Dahil sa krisis na nangangailangan ng pagkakawanggawa na nangyayari sa Ukraine, kailangang-kailangan ng mga tao ng mga pansamantalang pang-emergency na matutuluyan. Sumali sa Airbnb.org para makatulong.
Matuto pa

Nag-aalok ng mga matutuluyan sa panahon ng krisis

Nakikipagtulungan kami sa aming komunidad para mag-alok ng matutuluyan kapag may emergency, mula sa mga natural na kalamidad hanggang sa COVID-19.

May 100,000 katao na ang nakahanap ng lugar na matutuluyan sa panahon ng kagipitan mula pa noong 2012.

Nag-aalok ng suporta ang mga Airbnb host sa iba't ibang panig ng mundo kapag kailangang-kailangan ito ng mga tao. Kilalanin ang mga taong tumutulong na gawin itong posible.

Paano nagsama-sama sina Carmen at ang kanyang komunidad pagkatapos ng Bagyong Maria.

Binibigyan namin ng paraan ang mga komunidad upang magtulong-tulong kapag may mga sakunang dumating. Sa pamamagitan ng mga programa ng Airbnb.org, puwedeng ialok ng mga tao ang kanilang mga bahay nang libre sa mga kapitbahay na kailangang lumikas.

Humaharap sa maraming hamon ang mga refugee at asylum seeker kapag lumipat sila sa isang bagong bansa. Nakakatulong ang pagkakaroon ng isang libre, pansamantalang lugar na matutuluyan upang magkaroon sila ng kapanatagan ng isip habang sinisimulan nila ang kanilang bagong buhay.

Alamin kung paano kami nakikipagtulungan sa mga partner na tulad ng CORE para tumulong sa pagtitiyak ng pantay-pantay na access sa bakuna.

Maaaring abutin nang ilang taon bago ganap na makabangon ang isang komunidad pagkatapos ng malubhang sakuna. Tinutulungan ng Airbnb.org na pondohan ang mga matutuluyan ng mga relief worker na nagsasagawa ng napakahalagang trabaho para muling itaguyod ang mga komunidad.

Paglikha ng isang mundong binubuo ng pagiging tanggap: ang mga pangako ng Airbnb.org

Ngayon, sa pagtataguyod ng 8 taon ng pag-aaral at karanasan, inaanunsyo namin ang isang serye ng mga pangako sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay, at walang pagkiling.

Tinutulungan namin ang ibang nonprofit na makagawa ng panghabambuhay na epekto sa buhay ng mga tao.

Kilalanin ang ilan naming partner na tumulong sa paghubog ng Airbnb.org.
Nagbibigay ang IMC ng mga pang-emergency na serbisyong medikal at iba pa sa mga naapektuhan ng mga sakuna sa buong mundo. Nagbibigay din ito sa mga tao ng kailangan nilang pagsasanay upang muling makapagsarili.
Tumutugon ang IRC sa pinakamalalaking krisis sa pagkakawanggawa sa mundo, at tumutulong ito sa mga taong nasira ang buhay at kabuhayan dahil sa kaguluhan at sakuna upang makaligtas, makabawi, at mapangasiwaan ang kanilang kinabukasan.
Ang HIAS ay isang Jewish na pandaigdigang organisasyong nonprofit na nagbibigay ng proteksyon at tulong sa mga refugee, asylum seeker, at iba pang sapilitang pinaalis na populasyon sa buong mundo.
Ang Build Change ay isang organisasyon para maiwasan at makabawi sa panahon ng sakuna at nagdidisenyo ito ng matatag na mga solusyon sa pabahay kasama ang mga lokal na komunidad.
Pinangungunahan ng CORE ang kahandaan, pagtugon, at pagsagip sa panahon ng sakuna para sa mga komunidad na naapektuhan o kadalasang naaapektuhan ng krisis.
IFRC ang pinakamalaking network sa pagkakawanggawa sa buong mundo na binubuo ng 192 National Red Cross at Red Crescent Societies na kumikilos para magsagip ng buhay at magsulong ng dignidad sa iba't ibang panig ng mundo.
Logo ng Airbnb.org
Logo ng Mercy Corps

Sama-sama, magagawa nating muling bumangon.

Noong Agosto 2018, ilang sunod-sunod na lindol ang yumanig sa isla ng Lombok ng Indonesia. Ipinadala ang mga relief worker mula sa Mercy Corps upang magsagawa ng gawaing pagsagip sa lugar, at nakakita sila ng isang komunidad at komportableng lugar na matutuluyan.